Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2014, iKame với những con người nhỏ có ước mơ lớn, và bắt đầu từ những việc nhỏ. Trải qua 8 năm chúng tôi cũng đã cán được nhiều cột mốc, nhân sự phát triển lên gần 80 thành viên. Trong suốt quá trình đó chúng tôi luôn hướng tới sự nhiệt huyết, sáng tạo, trao cho nhau những giá trị, cùng nhau phát triển, cùng hưởng lợi ích, và đặc biệt luôn đặt "Con người" là trọng tâm của Công ty. 

Slogan của công ty là "JUST FOR YOU"
1. Với anh em trong công ty: chế độ, quyền lợi, sự phát triển của anh em là số một, không phải lợi nhuận.
2. Với sản phẩm: người dùng là trên hết.
3. Với hợp tác: lợi ích của đối tác là kim chỉ nam.


Tầm nhìn

                                                                                   Trở thành Tập đoàn Công nghệ số 1 Việt Nam vươn tầm Thế giới


Sứ mệnh

Xây dựng doanh nghiệp, đội ngũ, và những con người tầm Global, sáng tạo, khác biệt, có ý nghĩa và đáng ước mơ!


Giá trị cốt lõi

1. Con người: các bạn khi vào iKame sẽ được ngồi nhiều buổi với các leader, và có những buổi ngồi với CEO:
• Được các anh chị lắng nghe mong muốn, nguyện vọng, chí hướng của mình.
• Được phân tích những điểm mạnh, điểm yếu về năng lực, tính cách, khả năng phát triển, tư duy,...
• Được định hướng lộ trình phù hợp để phát triển theo mong muốn bản thân và phù hợp với công ty.
• Được chia sẻ cách phát triển kiến thức, phát triển bản thân, phát triển tư duy, kinh nghiệm tương tác, bài học thành công,...
• Được đào tạo kiến thức chuyên môn, và những kiến thức khác.
• Được lắng nghe những đề xuất của bạn, giải quyết những khó khăn bạn gặp phải trong công việc cũng như cuộc sống.

2. Nhiệt huyết: khi vào iKame bạn sẽ được gặp những bạn trẻ luôn đầy nhiệt huyết cả trong công việc, làm sản phẩm, lúc vui chơi, và ngoài cuộc sống.

3. Sáng tạo: điểm rất mạnh của công ty là Growth Hacking. Nhiều bạn trong công ty có khả năng đưa ra những ý tưởng đột phá, phát triển nhanh, và ứng dụng hiệu quả.

4. Cộng hưởng
• Ở iKame không có khái niệm "Cạnh tranh tiêu cực", mà chỉ có đi cùng một hướng và tinh thần cùng nhau phát triển đi lên.
• Luôn phát huy tư tưởng "Nghĩ cho nhau", sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi tình huống.

5. Cùng  hưởng
• Khi bạn tạo ra giá trị bạn sẽ được đánh giá và thưởng xứng đáng, giá trị đóng góp càng nhiều bạn nhận lại càng nhiều, không có giới hạn.
• Khi bạn của bạn, team của bạn tạo ra giá trị bạn cũng được hưởng cùng.
• Thậm chí khi team khác tạo ra giá trị, bạn cũng có phần :)